top of page

Destructie / Constructie

Via deze werken creëer ik de vraag of het hier gaat om destructief of een constructief gegeven. Beide kanten wil ik belichten, want na destructie komt er altijd constructie, weliswaar met de nodige verandering en een nieuwe kijk.

 

Is het organische onderhevig aan het strakke of is het strakke onderhevig aan het organische?

‘ik’ in verbinding met de ander door het delen van het persoonlijk verhaal.

Verwarring in de dualiteit van destructie – constructie.

bottom of page