Deze werken worden gekenmerkt door de gelaagdheid en verschillende dimensies. De schilderijen geven ruimte tot ontdekken en het maken van een eigen verhaal.

 

Gelaagdheid en verschillende dimensies.

Ontdekken van verschillende werelden.

Het maken van een eigen verhaal.

Deze werken worden gekenmerkt door de afwezige aanwezigheid waar de leegte centraal staat. Door de leegte kan men een verlaten gevoel ervaren, maar door de kleuren wordt net de levendigheid geaccentueerd. 

 

De afwezige aanwezigheid en de leegte die centraal staat. 

Verlaten gevoel versus levendigheid door de vele kleuren.

Verbinding tussen het “ik” en de ruimte.