Deze werken worden gekenmerkt door de gelaagdheid en verschillende dimensies. De schilderijen geven ruimte tot ontdekken en het maken van een eigen verhaal.

 

Gelaagdheid en verschillende dimensies.

Ontdekken van verschillende werelden.

Het maken van een eigen verhaal.

Deze werken worden gekenmerkt door de afwezige aanwezigheid waar de leegte centraal staat. Door de leegte kan men een verlaten gevoel ervaren, maar door de kleuren wordt net de levendigheid geaccentueerd. 

 

De afwezige aanwezigheid en de leegte die centraal staat. 

Verlaten gevoel versus levendigheid door de vele kleuren.

Verbinding tussen het “ik” en de ruimte.

Via deze werken creëer ik de vraag of het hier gaat om destructief of een constructief gegeven. Beide kanten wil ik belichten, want na destructie komt er altijd constructie, weliswaar met de nodige verandering en een nieuwe kijk.

 

Is het organische onderhevig aan het strakke of is het strakke onderhevig aan het organische?

‘ik’ in verbinding met de ander door het delen van het persoonlijk verhaal.

Verwarring in de dualiteit van destructie – constructie.